Redaktor, Štvrtok 27.12.2012

Športový klub stolného tenisu Gočovo

Niečo viac o športovom klube

Športový Klub Stolného Tenisu v Gočove bol založený v roku 2012, s cieľom rozvíjať športovú činnosť, s dôrazom na stolný tenis, v obci Gočovo. Pre legislatívno právne úkony bolo založené občianske združenie s rovnakým názvom - v skratke ŠK ST Gočovo. Medzi ďalšie ciele ŠK ST Gočovo patria:
  • Ochrana a podpora zdravia.
  • Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.
  • Vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov svojich členov v oblasti športu (najmä výkonnostného a rekreačného stolného tenisu), kultúry, spoločenského a verejného života.
  • Vytvárať svojim členom i širšej verejnosti podmienky k získavaniu a rozvoju pohybových a telesných zručností i k získavaniu teoretických vedomostí, vedúcich k zdravému životnému štýlu a aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času.
  • Organizovať tréningovú a súťažnú činnosť svojich členov v oblasti stolného tenisu.
  • Vytvárať súťažné družstvá stolného tenisu a organizovať ich súťažnú činnosť v príslušných stolnotenisových zväzoch.
  • Organizovať prestupy a hosťovania hráčov ŠK ST Gočovo do iných športových klubov a rovnako organizovať prestupy a hosťovania z iných športových klubov do ŠK ST Gočovo.
  • Zabezpečovať podľa svojich možností svojim členom účasť na športových podujatiach súvisiacich s činnosťou klubu (doprava, ubytovanie, strava), účasť na školeniach a seminároch potrebných pre získavanie trénerských a rozhodcovských licencií (poplatky, doprava, ubytovanie, strava), účasť na kultúrnych a rekreačných podujatiach potrebných pre regeneráciu, materiálno-technické potreby a vybavenie na športovú činnosť (dresy a obuv, stoly, loptičky, poťahy, drevá a ďalší spotrebný materiál).
  • Organizovať športové aktivity najmä v oblasti stolného tenisu pre deti, mládež a širokú verejnosť formou turnajov, súťaží, tréningových kempov, krúžkov záujmovej činnosti.
  • Spolupracovať so samosprávnymi orgánmi obce Gočovo a ostatnými inštitúciami v snahe čo najlepšie plniť ciele združenia.
Členom ŠK ST Gočovo sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá vyplní prihlášku a zašle ju na adresu ŠK ST Gočovo:
ŠK ST Gočovo
Gočovo 174
049 24 Vlachovo
O prijatí uchádzača za člena ŠK ST rozhodne Výkonný výbor ŠK ST Gočovo. Výška členského poplatku bola stanovená a schválená prvou členskou schôdzou viď. Zápisnicu z prvej členskej schôdze OZ. Práva a povinnosti členov ŠK ST Gočovo sú uvedené v Stanovách občianského združenia.

2012 © pre ŠK ST Gočovo by Macík. Všetky práva vyhradené

Návštev: 08933

Oznamy

Čo čaká náš stolnotenisový klub v najbližsom čase

Aktuality
19.08.2018
Tréning stolných tenistov

Najbližší tréning stolných tenistov sa uskutoční v nedeľu od 14:00 do 16:30 v treningovej miestnosti (Kultúrny dom)

Aktuálna tabuľka
V. liga RV ~ 18.kolo ~ 31.03.2017
1 STK Honce A 0bodov
2 S.T.K. Plešivec B 0bodov
3 ŠK Jablonov nad Turňou B 0bodov
4 ŠK Henckovce B 0bodov
5 ŠKST Gočovo 0bodov
6 STK Gemerská Poloma B 0bodov
7 MSTO Dobšiná A 0bodov
8 TJ Lokomotíva Dedinky 0bodov
9 Tatran Betliar 0bodov
10 STK Baník Rakovnica A 0bodov

Galéria

Fotky, videá zo zápasov a akcií, na ktorých sme sa zúčastnili

Galéria Top Teams Cup 2017

Top Teams Cup 2017

ďalšie obrázky >>